Regnskab


Bjerringbro Fællesvandværk er underlagt vandsektorloven, som bl.a indeholder regler om prissætningen på vand. Overordnet betyder det lave priser, underskud og reduceret likviditet i nogle år endnu. ​​Vandværket er skattepligtig efter selskabsskatteloven.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014