Info

Vandværkets kontor på Gudenåvej 22B, er lukket frem til torsdag den 4. august 2022, på grund af sommerferie. 

Vi ønsker alle vores forbrugere en god sommer. 

 

Vandets hårdhedsgrad er 10,7 dH (medium).

Måleren aflæses automatisk hvert år pr. 31.12. Vandværket udsender opkrævninger 2 gange om året i marts og september. 

 

 

 

 

Kontakter

Kontortid: torsdag kl. 14 - 17      

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning:
Forretningsfører Jette Pedersen
Tlf.: 86688481, E-mail: 
jpvand@bknet.dk  

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:
Driftsleder Flemming Tind 
Tlf.: 20121249, E-mail:
 vand140@icloud.com