Vandanalyse af vandet fra Bjerringbro Fællesvandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Se analyseresultater her.

Hårdheden i vandet er 10,7 dH (medium).