Om vandværket

 

 

Bjerringbro Fællesvandværk blev oprettet 2008, ved en sammenlægning af vandværk nord og syd.
De oprindelige vandværker havde 100 års jubilæum i 2005.​

I 1997 blev boringerne på Nord forurenet med pesticider, og man mente, at boringerne på Syd havde stor risiko for forurening. Begge vandværker indledte derfor et samarbejde med henblik på at finde nye indvindingsområder, og det resulterede i 2005 i ny indvinding fra et område nordøst for Bjerringbro by samt prøvepumpning af evt. fremtidig ny indvindingsområde syd for byen. Kort tid herefter blev der oprettet forbindelsesledning imellem Sahl Vandværk og Syd således at området på Brokbakken og ved Gullev nu forsynes med vand fra Sahl. Anlægget er udformet således, at der i dag kan leveres drikkevand fra Bjerringbro Fællesvandværk til Sahl og omvendt i tilfælde af driftsuheld o. lign.

I 2023 blev Lee Vandværk og Gerning Vandværk nedlagt og Bjerringbro Fællesvandværk blev fremtidig leverandør af vand til de to områder.

Bjerringbro Fællesvandværk forsyner ca. 3.700 forbrugere i Bjerringbro, Bjerring, Hjermind, Nøddelund, Gullev, Gerning, Sahl og Lee - området. Der udpumpes ca. 530.000 m3 vand om året.